Spinal Stenos

Smärta i korsryggen, säte och ben, domning och svaghet i ett eller båda benen, stå- och gåsvårigheter är symtom på diagnosen spinal stenos. Orsaken är en åldersrelaterad förträngning i nervkanalerna, irritation på nerverna och nedsatt flexibilitet i nerverna och vävnaderna omkring nerverna från ländryggen och ner i benen. Man behöver inte alltid göra röntgenundersökningar för att ställa diagnosen spinal stenos. Ca 30% av befolkningen över 50 år har förändringar som man kan se på röntgen men som ändå inte har symtom på spinal stenos. Det är symtomen och undersökningen på kliniken som är mest avgörande när man ställer diagnosen spinal stenos.

Vid svåra fall behandlas spinal stenos operation, men det finns också icke-operativ behandling som i många fall fungerar. Man kan också behandla och rehabilitera om operationen inte fungerade.

I en undersökning prövades en liknande behandling som ges här på denna klinik på 104 patienter där man primärt undersökte gångförmågan. I behandlingsgruppen såg man efter 6 veckors behandling en ökning av gångförmågan med 500 meter. I kontrollgruppen var ökningen 200 meter. Resultaten höll i sig och förbättrades över tid, efter 12 månader var ökningen hos behandlingsgruppen 675 meter. Man tittade även på symtomnivå mm och man såg en betydande minskning av symtomen hos 85% av personerna i behandlingsgruppen.

Behandlingen och rehabiliteringen anpassas till individen och pågår under de första veckorna intensivt för att sedan glesas ut och mer och mer ersättas med egen hemträning.

  • Behandlingen består av manuella tekniker som utförs av terapeut för att öka flexibiliteten i ländryggraden, muskeltöjningstekniker och nervmobilisering. Rörligheten i ryggen ska öka i rätt riktning, muskulaturens och nervernas flexibilitet och blodflöde ska fungera även när personen står och går.
  • Rehabiliteringen består av terapeutstyrda övningar med samma syfte som behandlingen med manuella tekniker och för att aktivera muskulaturen och rörelsemönster så att ryggens position vid stå och gång blir korrekt.
  • I behandlingen ingår hemmaträning av hållningsposition, övningar för flexibilitet och styrka i ländrygg samt generell träning av kroppen och benen med t ex motionscykel.

Välkommen att kontakta kiropraktor Anders Lindeberg om det finns frågor eller om du är intresserad av denna behandling. Telefon 0708-741718 eller kontaktformuläret nedan.


(Lämna tom)