Om kliniken

Öppettider

Öppet vardagar kl 8.00-18.00. Stängt helger, röda dagar och vid semester eller vidareutbildning. 

Prisinformation år 2024

  • Ordinarie avgift 780 kr.
  • Återbesök i en behandlingsserie 580 kr. 
  • Förebyggande behandling (med 1-3 månaders intervall) 680 kr.
Betalning görs med kort, swish, kontanter eller faktura. 
 

Lokalerna

Mottagningen finns på Storgatan 70F i Herrljunga, ingång på gaveln i röda huset vid gamla Stureskolan.
 

Personal

Kiropraktor Anders Lindeberg är legitimerad kiropraktor med 29 års erfarenhet av kiropraktik.
 

Patienterna

Andelen kvinnor och män är lika. Patienterna som kan behandlas är i alla åldrar. 
 
Den vanligaste sökorsaken på kliniken är ont i nedre delen av ryggen, därefter ont i nacken. Andra sökorsaker är smärta i bröstrygg/skuldra/bröstkorg, huvudvärk, migrän, spänning i käkleder, smärta i axlar, tennisarmbåge, karpaltunnelsyndrom, musarm, värk/domningar i armar och ben, ischias, höftledssmärta, hopparknä, löparknä, underbensmärta, ont i foten mm. 
 
De flesta genomgår först några täta behandlingar, vanligen 4-5 behandlingar, därefter forstsätter en del som har haft mycket besvär, eller har hög belastning (arbete/sjukdom/elitidrott) att underhålla kroppens rörlighet och funktion i förebyggande syfte.
 

Kvalitet

Kliniken har genomgått en fördjupad granskning av Uppsala Läns Landsting och Sirona Health Solutions. I undersökningen fick kliniken som den enda av alla granskade kliniker bästa möjliga resultat på samtliga granskade områden, kvalitetssäkring, journalföring och ekonomi. I rapporten skriver granskarna bland annat "En vårdgivare har i alla granskade journaler tillfredsställande dokumentation för samtliga kriterier." Vid ett uppföljningsmöte hos utredarna sa man att kvalitetsarbetet på kliniken var så tillfredsställande att man borde ta patent på systemet och sälja det till andra kliniker.
På kliniken finns ett kvalitetssäkringssystem som vi arbetar med och dokumenterar löpande. Det finns övergripande mål och vårdprogram, remisshantering och patientdatasäkerhet. Journal förs enligt gällande regler. Kiropraktorn har sedan år 1995 kontinuerligt genomgått vidareutbildningar i medicinska ämnen, kiropraktisk diagnostik och behandling samt rehabilitering. Det finns rutiner för att ta vara på positiva och negativa erfarenheter samt avvikelsehantering. Det finns rutiner för hygien och städning och rutiner för miljöarbete. Under vissa perioder lämnar vi ut enkäter till patienterna och det finns alltid möjlighet att lämna anonyma åsikter i brevlåda på kliniken.
 
Företaget har patientförsäkring, ansvarsförsäkring och företagsförsäkring.

 

Företaget

Kliniken ingår i företaget Affero Hälsa & Rehab AB.