Förebyggande behandling

Den bästa behandlingen vi kan erbjuda på kliniken är den förebyggande behandlingen. De flesta väntar tills det gör ont istället för att ta tag i problemen i tid. Av regelbunden undersökning, rådgivning, behandling och träning minskar smärtan, antal dagar med besvär minskar, återkomsten av besvär minskar, funktionen ökar och man mår bättre. 

Föreybyggande behandling av rörelseapparaten (leder, muskler) görs på samma sätt som t ex förebyggande tandvård. Man kan i tidigt skede förebygga att nedsatt funktion i kroppen till slut orsakar större problem. Man kan med förebyggande behandling minska besvär som smärta, minska antalet perioder med besvär, öka kroppens funktion och förebygga längre och mer kostsamma behandlingar.

Vilka har nytta av förebyggande behandling?

  • Främst riktar sig detta till personer med återkommande eller ihållande besvär från rygg, nacke och leder. I vetenskapliga undersökningar har man sett personer som går på förebyggande behandling i genomsnitt har 20 dagar med smärta mindre per år jämfört med personer som får behandling när problemen uppstår. 
  • En annan stor grupp som har nytta av förebyggande behandling är befolkningen över 50 år.Hos äldre är det vanligt att ryggåkommor orsakar betydande funktionsförsämringar t ex nedsatt gång och rörelseförmåga och försämrad sömn och oro.
  • Idrottare kan också ha fördel av förebyggande behandling, dels pga tidigare idrottsskador, men också för att optimera kroppens prestation. Ett felaktigt rörelsemönster kan hämma funktionen och därmed idrottsprestationen.
  • Ytterligare en grupp som har nytta av förebyggande behandling är personer som inte kan träna fullt ut på egen hand.

Välkommen att kontakta kiropraktor Anders Lindeberg om det finns frågor eller om du är intresserad av denna behandling. Telefon, sms, 0708-741718 eller kontaktformuläret nedan.


(Lämna tom)