Idrottsskador

En stor del av dem som söker till kiropraktor gör det på grund av idrottsskador eller för smärta i samband med utövandet av idrott. Som kiropraktor kan man behandla de vanligaste idrottsskadorna. En stor del av utbildningen till kiropraktor består av akut omhändertagande, behandling och rehabilitering vid idrottsskador.

Idrottsskador
Det som är specifikt för kiropraktorns omhändertagande i samband med idrott är att utföra ledjusteringsbehandling och kombinera denna metod med andra metoder samt rehabilitering i syfte att få bort smärta och stelhet samt optimera förutsättningarna för idrottsutövaren.

Idrottskiropraktik
Att optimera förutsättningarna innebär att idrottaren kan använda maximal muskelkraft, snabbhet, koordination, rörelseförmåga, koordination och balans. Det innebär också att förebygga skadeuppkomst. 

Exempel på idrottsskador som behandlas på kliniken

 • muskelbristning
 • ledbandsskador
 • rehabilitering efter luxationer och frakturer
 • inflammationer, benhinna, sena, bursit
 • kontrakturer
 • smärttillstånd, ex knäbesvär hos barn och tonåringar, hälsmärta, ryggont, ont i nacke och axlar
 • hälsenan, bristning, inflammation
 • rehabilitering efter korsbandsskada
 • löparknä
 • meniskskada
 • muskelkramp
 • stukad fot
 • tennisarmbåge

 

 

Hopparknä

Kallas också för patellartendinit eller Schlatter. Smärta på framsidan nedanför knäskålen i samband med aktivitet men också i vila. Ömhet vid tryck över senan nedanför knäskålen och i senfästet vid främre stora skenbensutskottet. Inflammationen eller irritation kan bero att senan har översansträngts ofta inom idrotter med hopp.

På Kiropraktorkliniken behandlas ofta hopparknä med en kombination av följande behandlingar:

Kiropraktisk behandling av hela kroppens led- och muskelfunktion samt balans för att minska överbelastning på knäskålssenan. Ofta påverkar fotledens funktion detta besvär.

Kontroll av muskulaturen på fram och baksida av knät samt höfledsmuskulatur. Utifrån denna funktion, koordination och balans behandlas muskulaturen med mjukdelstekniker och hemträningsprogram.

Ovanstående metoder syftar till att behandla orsaken till smärtorna. Det finns också andra behandlingar som mer syftar till att dämpa symtomen, t ex antiinflammatorisk medicin, isbehandling, vila, kortisoninjektioner, ultraljud och laser.

 

Löparknä

Löparknä beror på en inflammation av ett benutskott på utsidan av lårbenet vid knät när en sena glider över benknölen så att en irritation uppstår.

Löparknä smärtar på utsidan av knät vid rörelser, promenader eller löpning samt ömhet vid tryck på utsidan av knät.

På Kiropraktorkliniken behandlas löparknä men en kombination av följande behandlingar:

Kiropraktisk behandling av hela kroppens led- och muskelfunktion samt balans för att minska spänning och mekanisk överbelastning på det irriterade knät.

Lokal manipulationsbehandling av knäleden, ibland föreligger en knäledsdysfunktion med minskad ledglidning i knät som orsakar ökad kontakt mellan sena och benutskott på utsidan av knät.

Töjning och egna stretchövningar av förkortad sena och de muskler som fäster in i senan.

Med denna behandling kan man ofta undvika att behandla med kortisoninjektioner, antiinflammatorisk medicin eller ortopediska skoinlägg. Man kan i många fall också snabbt utan att behöva avlasta och vila för länge återuppta träningen.

Kramp

Det finns olika former av kramp. Kramp i samband med idrott eller smärtande kramp nattetid är vad många först tänker på. Sendrag eller krampande muskler i samband med ryggskott eller nackspärr är andra former av muskelkramp.

Kramp är en muskelsammandragning som kan bero på olika saker. Orsaken till kramp är i många fall okänd. Brist på vätska, magnesium och kalcium samr syrebrist nämns ofta. Muskeltrötthet eller muskelbristning, påverkan på nerverna eller nervreceptorer är andra möjliga förklaringar.
Nattlig smärtande kramp är vanligare hos personer som lider av spinal stenos (förträngning i ryggraden som trycker på nerverna).

Då det finns olika orsaker finns det också olika behandlingar. Ibland kan det bli bättre av att töja ut den krampade muskeln, massage kan också fungera. Kramp kan förebyggas genom att se till att det inte blir vätskebrist eller brist på salter.

I vissa fall kan kiropraktisk behandling lindra eller helt ta bort krampsymtom. Om krampen orsakas av en funktionell störning som påverkar nervsystemets kontroll av muskelfunktionen fungerar kiropraktik. Det finns patientfallsbeskrivningar som visar att behandlingen fungerar i vissa fall, men ingen undersökning som vetenskapligt prövat effekten av kiropraktorbehandling vid kramp. Man kan prova kiropraktisk behandling vid vissa krampsymtom om undersökningen som kiropraktorn gör påvisar én funktionell störning i rörelseorganen.

När det gäller kramp i samband med idrott kan kiropraktik prövas i förebyggande syfte för att optimera led- och muskelfunktion så att muskeltrötthet minskar.