Skuldra

Kiropraktorbehandling av skuldran

Skuldran består av skulderbladet, nyckelbenet och dess förbindelse med bröstkorgen, bröstbenet och överarmen. Besvär som kan behandlas av kiropraktor kan uppstå av felaktig funktion, dysfunktion, i leden mellan nyckelbenet och bröstbenet (sternoklavikularleden), leden mellan nyckelbenet och skulderbladet (akromioklavikularleden), förbindelsen mellan skulderbladet och bröstkorgen samt i leden mellan skulderbladet och överarmen, (axelleden, glenohumeralleden). Ledjustering kan utföras av kiropraktor i dessa leder precis som i ryggens leder. Behandling och rehabilitering kan också rikta sig mot muskulär obalans i skulderregionen, t ex massagetekniker, trycktekniker (akupressur), töjning och träning. 
 
Axelleden är en rörlig led där bra muskulär balans är viktigt för att rörelserna ska ske koordinerat. Vid undersökning av smärta i axelregionen hittar man ofta rörelser som hindras av spända/korta muskler och som ger inklämning vid rörelser med armen. Behandlingen inriktar sig primärt mot orsaken till muskulär obalans. Rehabilitering och hemstretching kan vara en viktig del. Kiropraktorbehandling i själva axelleden görs endast i orörliga rörelseriktningar. 
 
Besvär i skuldran hänger ofta samman med symtom i hela armen, från nacken ner i armen ut till fingrarna. Musarm är ett exempel där kontorsarbete framför datorn ger nervsmärta som känns i hela armen. Besvären är ofta av funktionell art och går därför att behandla med kiropraktorns behandlingsmetoder. Behandlingen görs ofta i flera olika regioner i armen, skuldran och nacken även om symtomem emdast är lokala.
 
"Double crush syndrome" innebär att om en nerv är irriterad på en nivå blir den känsligare för irritation på andra nivåer. Om man t ex har ett problem i nacken som irriterar nerverna som går från nacken ned i armen behövs endast en mindre störning i handen eller i armbågen för att symtom ska uppstår där också. Omvänt kan ett karpaltunnelsyndrom öka känsligheten för nervirritation i nacken. Vid smärttillstånd i armen ingår alltid kontroll av nacken och bröstryggen.