Korsrygg

Korsryggen och svanskotan

Korsryggen är den nedersta delen av ryggen, nedanför ländryggen (svanken). Korsryggen förbinder ryggen mot bäckenet och höfterna genom bäckenlederna (sacroiliacalederna). Läs mer här om kiropraktorbehandling av korsryggen och symtom av de problem som kan behandlas med kiropraktik i nedersta delen av ryggen.

När man har ont är det svårt att skilja på om problemen kommer från ländryggen eller korsryggen, det kan man överlåta till kiropraktorn att avgöra. På denna sida beskrivs symtom och kiropraktorbehandling som kan komma från både ländrygg och korsrygg.

Läs mer nedan om:
Ischias
Diskbråck
Akut ont i ryggen
Långvariga ryggbesvär
Kiropraktorbehandling vid ryggont
Gravid och ont i ryggen

Ischias

Vad är ischias? Vad är orsaken? Hur behandlar vi på Herrljunga Kiropraktorklinik?
Den stora nerven som utgår från nedre delen av ryggen och går ner på baksidan i benet till foten kallas för ischiasnerven. Värk, smärta, ilning, stickning eller domning som kommer från irritation från denna nerv kallas för ischias. Beroende på hur mycket irriterad nerven är kan symtomen även inkludera känselbortfall, svaghet och minskade reflexer. 

Besvären orsakas av tryck eller inflammation någonstans på nerven, av t ex diskbråck eller av nervinklämning på andra ställen längre ned i benet. Ibland sitter felet inte i nerven, liknande symtom kan uppstå på grund av spänningar och stelhet i benets och ryggens muskler och leder. 
 
Behandlingen på kliniken utgår ifrån var ischiasnerven är påverkad. Syftet är att minska smärtan genom att se till att lederna i ryggen, bäckenlederna, höftleden, knäleden och fotlederna rör sig normalt och befinner sig i neutralposition. Muskulaturens eftergivlighet och koordination behandlas för att ta bort tryck på ischiasnerven. Råd om vardagliga aktiviteter och träning inklusive stretching ges beroende på vad som framkommer i undersökningen.
 

Diskbråck

Diskbråck är en skada på "mellankotsskivan" som är en stötdämpare mellan kotorna i ryggraden. Skadan gör att disken blir inflammerad och ger ryggont, en molvärk i ländryggen. Disken kan bukta ut på nerverna i ryggraden och ge smärta som strålar ned i benet. Man kan också få diskbråck i halsryggen. 
 
Diskbråck får man ofta på rörliga delar, framför allt i ländryggen. Nedsatt funktion i kroppens leder och muskler under en lång tid kan försvaga vävnaderna och orsaka diskbråck. Detta förlopp kan vändas genom genom kiropraktorbehandling, träning och ändrad livsstil. Den kiropraktiska behandlingen görs på olika sätt beroende på om diskbåcket är manifest eller om diskbråck är påväg att utvecklas. 
 
Om diskbråcket är manifest, dvs att mellankotskivan gått sönder, görs inte manipulationsbehandling direkt på diskbråcket. I detta fall syftar behandlingen till att minska den mekaniska belastningen vid diskbråcket, aktivera stabiliserande muskulatur kring det instabila området och behandling för smärtlindring. Inflammationen i disken minskar och smärtan i ryggen och benet minskar av behandlingen.
 

Akut ont i ryggen

Vid akut ryggont, ryggskott (akut lumbago) syftar behandlingen till att lindra ryggsmärtan så att man kan fortsätta att hålla sig aktiv. Behandlingen består av ledmanipulation (utförs in i smärtfri riktning), akupressur mot krampande muskulatur och speciella träningsövningar som kan utföras även med den smärta akut ryggont medför. Resultaten blir ofta en snabb smärtlindring som kan starta direkt efter behandlingen genom ökad rörlighet och smärtan avtar oftast de närmaste dagarna. 
 

Långvarig eller återkommande ryggsmärta

Vid långvariga ryggbesvär, kontinuerliga eller återkommande ryggont (kronisk lumbago, rygginsufficiens) görs på Kiropraktorkliniken i Herrljunga en analys av hela rörelseapparatens funktion. Ofta sitter felet i samma område som symtomen finns, men ibland kan problemen orsakas av dysfunktion i leder långt ifrån, t ex i nacken eller i höftled och i foten. Det är vanligt att lederna i ländryggen är överrörliga och muskulärt o-koordinerade och att lederna ovanför och nedanför är stela och sneda. Behandlingen består av specifik ledjustering mot orörliga och sneda leder, inte bara i smärtområdet utan också på andra ställen i kroppen där det behövs. Specifik rehabiliteringsträning görs i områden med överrörliga leder och i områden med o-koordinerat muskelarbete. För en del personer fungerar en bra ryggortos som en hjälp under en tid eller i samband med påfrestande ryggarbete.
 

Kiropraktorbehandling vid ryggvärk

Långvarig ryggvärk, med kontinuerlig molande värk eller återkommande hugg, ryggsmärta, kan ge stor påverkan på livskvaliten. På Kiropraktorkliniken i Herrljunga hjälper dig att ta bort de mest akuta symtomen och att minska besvären på lång sikt. Vi har hjälpt många människor med återkommande akut nacksmärta eller ständig, molande ryggvärk. Besvären leder ofta till andra symtom än värk, som trötthet och dåligt humör. 
 
Sjukskrivning på grund av ryggvärk och nacksmärta är mycket vanligt och i många fall kan kiropraktorbehandlingen minska sjukskrivningsdagarna.
 
Kiropraktorn är specialiserad på rörelseapparaten, muskler och leder och hur problem här påverkar människans nervsystem. Av alla yrkesgrupper som behandlar ryggvärk och nacksmärta är kiropraktorn den som möter flest patienter med dessa besvär och den som har längst utbildning inom manuell medicin. Kiropraktorn arbetar förutom med behandling också med diagnostik, dvs att hitta orsaken till smärtan. Många gånger är orsaken till smärtan en störd funktion i ryggraden eller någonstans i kroppens muskler och leder. I dessa fall hittar och behandlar kiropraktorn dessa. 
I en del fall orsakas besvären av annat, kiropraktorn kan bedöma detta och hjälpa till med att hitta den mest lämpliga behandlingen.
 
Även om man tidigare provat sjukgymnastik, naprapati, massage, träning, olika rehabiliteringsmetoder, operationer eller olika mediciner kan kiropraktik fungera. Det beror på att kiropraktorn har ett annat synsätt som innebär att man ser människan som en helhet. Man undersöker inte bara där det gör ont, många gånger kan problemet finnas i kroppens funktion på andra ställen än där symtomen känns. Kiropraktik fungerar om problemet, orsaken till besvären, är nedsatt funktion i kroppens muskler och leder.
 
Det finns numer många vetenskapliga studier som bevisar att de behandlingsmetoder som kiropraktorn arbetar med har en god effekt på smärta och nedsatt funktion. Det gäller både kort- och långsiktigt på besvär som är akuta eller som varit långvariga, t ex ryggvärk eller nacksmärta.
 
Vi utvärderar smärtnivå och funktion för alla patienter. Ca 75 % av de som söker för ryggvärk eller nacksmärta blir efter avslutad behandling bättre eller helt bra.  Samtliga patienter får efter behandlingen individuellt rehabiliteringsprogram för att ytterligare minska besvären och för att hålla kroppens funktion bra under en lång tid. En del av patienterna med återkommande eller långvariga besvär håller sig bra med förebyggande behandlingar,.
 
Vid ett besök hos kiropraktor Anders Lindeberg börjar behandlingen med en ordentlig undersökning av hela kroppens funktion och balans. Vi undersöker också om besvären orsakas av nya eller gamla skador, sjukdom, arbete, hållning, motionsnivå eller andra faktorer som kan ge ryggvärk eller nacksmärta. Om inte kiropraktik kan hjälpa så föreslår vi andra metoder.
 

Gravid och ont i ryggen

Behandlingen syftar oftast till att återställa mekanisk smärta från bäckenlederna (sacroiliacalederna). Bäckenlederna är lederna mellan korsbenet (det stora triangulära benet längst ned i ryggraden) och bäckenet. Smärta i dessa leder, som naturligt har liten rörlighet, kan komma från överrörlighet (hypermobilitet) alternativt från minskad rörlighet i lederna (hypomobilitet). Ledinflammationer (artros och vissa reumatiska sjukdomar), skador i ligamenten eller ledbrosken kan också utlösa bäckenledssmärta. 
 
Symtom:
Smärta i nedre delen av ryggen, höften, ljumsken, och/eller låret
Smärtan förvärras vid stående och gående
Inflammation i leden kan resultera i stelhet och brännande känsla
Sjukdomar med liknande symtom:
Ischias (nervsmärta i benet)
Artros (ledförslitning)
Behandling
 
Då det finns olika tillstånd som liknar mekanisk bäckenledssmärta och för att det finns olika förklaringar till att du känner smärta, kan ett antal olika behandlingar övervägas. Beslutet om vilken behandling som passar bäst ska fattas mot bakgrund av vad du själv föredrar, undersökningsresultat, erfarenheter från tidigare behandlingar av andra patienter med liknande tillstånd och den vetenskapliga grund som finns. 
MANIPULATIONSBEHANDLING, som också kallas för ledjusteringar, kan minska trycket och förbättra funktionen i lederna. Det finns olika typer av ledjusteringstekniker, den typen av ledjustering som väljs i ditt fall bestäms utifrån undersökningsresultaten. 
 
BÄCKENBÄLTE, kan rekommenderas i vissa fall. Bältet spänns fast runt höfterna för att stabilisera bäckenlederna och därmed minska ledrörligheten. 
 
TRÄNING, av lågintensiv typ och stretching kan förbättra symtomen vid bäckenledssmärta. Även om bäckenledssmärta i sig gör det svårt att känna sig motiverad att träna, gäller det att försöka övervinna den fysiska och mentala barriären eftersom det lönar sig i längden. Nyckeln till att träna med bäckensmärtan är att börja försiktigt. Rätt träning, hur man planerar och i vilken takt den successivt ska öka gås igenom med dig på kiropraktorkliniken.