Knäled

Kiropraktorbehandling av knäleden

Knäbesvär kan ibland bero på den typen av dysfunktion som kiropraktorn behandlar. Löparknä, hopparknä samt knäbesvär där strukturella orsaker uteslutits är andra exempel på tillfällen då man kan prova kiropraktorbehandling. Muskulär obalans, stela ledglidrörelser är exempel på dysfunktioner som kan normaliseras med manipulation, mobilisering och hemprogram. 

Vid besvär i höft, knä och fot undersöks alltid hela benet, bäckenet och ryggen. Funktionella besvär som kiropraktorn behandlar kan ge lokal smärta just där störningen är eller symtom i andra områden. En minskad eller ökad fotledsrörlighet kan leda till förändrat rörelsemönster i knä, höft och rygg. Efter en tid kan det ändrade rörelsemönstret medföra ökad belastning och irritation, försämrad koordination, ledbroskförändringar, överrörlighet eller stelhet. Kiropraktorn undersöker därför hela rörelseapparaten för att hitta samtliga funktionella stöningar.

Löparknä
Löparknä beror på en inflammation av ett benutskott på utsidan av lårbenet vid knät när en sena glider över benknölen så att en irritation uppstår. Löparknä smärtar på utsidan av knät vid rörelser, promenader eller löpning samt ömhet vid tryck på utsidan av knät. Kiropraktor Anders Lindebergbehandlar löparknä men en kombination av följande behandlingar:

Kiropraktisk behandling av hela kroppens led- och muskelfunktion samt balans för att minska spänning och mekanisk överbelastning på det irriterade knät.

  • Lokal manipulationsbehandling av knäleden, ibland föreligger en knäledsdysfunktion med minskad ledglidning i knät som orsakar ökad kontakt mellan sena och benutskott på utsidan av knät.
  • Töjning och egna stretchövningar av förkortad sena och de muskler som fäster in i senan.
  • Laserbehandling lokalt över det irriterade området för att minska eventuell inflammation.
Med denna behandling kan man ofta undvika att behandla med kortisoninjektioner, antiinflammatorisk medicin eller ortopediska skoinlägg. Man kan i många fall också snabbt utan att behöva avlasta och vila för länge återuppta träningen.
 
Hopparknä
Kallas också för patellartendinit eller Schlatter. Smärta på framsidan nedanför knäskålen i samband med aktivitet men också i vila. Ömhet vid tryck över senan nedanför knäskålen och i senfästet vid främre stora skenbensutskottet. Inflammationen eller irritation kan bero att senan har översansträngts ofta inom idrotter med hopp.
 
På kliniken behandlas hopparknä med en kombination av följande behandlingar:
 
  • Kiropraktisk behandling av hela kroppens led- och muskelfunktion samt balans för att minska överbelastning på knäskålssenan. Ofta påverkar fotledens funktion detta besvär.
  • Kontroll av muskulaturen på fram och baksida av knät samt höfledsmuskulatur. Utifrån denna funktion, koordination och balans behandlas muskulaturen med mjukdelstekniker och hemträningsprogram.
  • Laserbehandling lokalt över det irriterade området för att minska eventuell inflammation.

Ovanstående metoder syftar till att behandla orsaken till smärtorna. Det finns också andra behandlingar som mer syftar till att dämpa symtomen, t ex antiinflammatorisk medicin, isbehandling, vila, kortisoninjektioner, ultraljud och laser.