Höft

Kiropraktisk behandling av höften

Funktionella besvär i höftleden kan ge värk och smärta i ljumsken eller på utsidan av benet och det kan kännas ner i benet mot knät. Behandlingen består av kiropraktisk ledjustering i höftleden, behandling av höftledsmuskulatur, träning och hemövningar. Oftast behandlas samtidigt ryggen och ibland lederna i knät och foten. Besvären kan ibland likna de man får vid höftledsartros och kiropraktorbehandling kan ofta minska symtomen och öka funktionen om det faktiskt föreligger artros i höftleden. 
 
Vid besvär i höft, knä och fot undersöks alltid hela benet, bäckenet och ryggen. Funktionella besvär som kiropraktorn behandlar kan ge lokal smärta just där störningen är eller symtom i andra områden. En minskad eller ökad fotledsrörlighet kan leda till förändrat rörelsemönster i knä, höft och rygg. Efter en tid kan det ändrade rörelsemönstret medföra ökad belastning och irritation, försämrad koordination, ledbroskförändringar, överrörlighet eller stelhet. Kiropraktorn undersöker därför hela rörelseapparaten för att hitta samtliga funktionella stöningar.