Bröstrygg

Bröstryggen

Bröstryggen är den delen av ryggen som börjar nedanför nacken och slutar ovanför ländryggen. Bröstryggen kallas ofta bara för ryggen eller thorakalryggen. Detta är den längsta delen av ryggen med sina 12 bröstkotor. Från varje bröstkota går det ut ett revben på varje sida och bildar bröstkorgen. Lär mer här om hur behandling av kiropraktor görs i bröstryggen och vilka symtom som ofta kommer härifrån.

Besvär från bröstryggen orsakas ofta av stela, orörliga leder mellan kotorna eller lederna mellan revbenen och bröstryggskotorna. Om en led inte rör sig normalt sker inklämning vid rörelse vilket är smärtsamt och ger ofta spända muskler runt om den irriterade leden. Smärtan kan vara huggande i samband med rörelser eller molande, tryckande och värkande. Vid revbenslåsning är det vanligt med punktsmärta något mer till höger eller vänster. Krampande muskulatur i bröstryggen kan göra att det gör ont eller känns tungt att andas. Bröstryggssmärta kan kännas fram mot bröstkorgen, men det finns också förbindelse mellan bröstbenet och revbenen på framsidan som kan orsaka smärta. Så kallade triggerpunkter (spänningstillstånd i muskulatur) kan ge lokal och utstrålande smärta från muskler mellan skulderbladen, muskler mellanrevbenen och bröstmuskulatur. 
 
Det är vanligt att besvär från bröstryggen ger kompensatoriska problem i nacken med spänd nackmuskulatur och huvudvärk, eller ökan belasning i ländryggen och det är också vanligt med domningar i armar i samband med problem i bröstryggen.
 
Behandlingen av kiropraktor består främst av ledjustering av de leder som inte fungerar, specifikt in i den mest orörliga riktningen för att normalisera funktionen. Punktsmärta i bröstryggen brukar bli bra av kiropraktorbehandling. Behandlingen kompletteras ofta med rehabilitering av korta/spänd muskulatur samt rehabilitering av svaga/ej fungerande muskler. Hållningsträning samt träning av arbetsposition fungerar ofta bra.