Akuta besvär

I samband med exempelvis akut nackspärr eller ryggskott kan det ibland behövas extra hjälp. Man har dessutom nytta av korrekt och snabbt omhändertagande direkt när besvären uppstår, då minskas läkningstiden och symtomnivån avsevärt.

Hembesök
Hembesök inom Herrljunga kommun kan bokas om det inte går att komma till kliniken. I hembesöket ingår telefonrådgivning, hembesök med undersökning, behandling och rådgivning, telefonuppföljning samt ett uppföljningbesök på plats på kliniken när det går lättare att röra sig.

Boka per telefon 0708-741718.